Background Image

KONCERN ČSOB

ČSOBKoncern ČSOB

Společnost Bankovní informační technologie, spol. s r.o., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 63987686, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38505 (dále jen „BANIT“), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

další informace o koncernu ČSOB


ČSOB Holding

Company Bankovní informační technologie, spol. s r.o., registered office Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Company ID 63987686, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal court in Prague, section C, inset 38505 (hereinafter 'BANIT'), belongs to ČSOB Holding and is a subject to the unified management policy implemented under the structure of the Holding by the Controlling Person.

Additional information about ČSOB Holding